FISH PAKORA

FISH PAKORA 10 € Beignets de poissons   FISH PAKORA septembre 20th, 2016Kirane...

JINGA PAKORA

JINGA PAKORA 10 € Beignets de crevettes JINGA PAKORA septembre 20th, 2016Kirane...

CHICKEN PAKORA

CHICKEN PAKORA 10 € beignets de poulet CHICKEN PAKORA septembre 20th, 2016Kirane...

BAIGAN PAKORA

BAIGAN PAKORA 9,50 € Beignets d’aubergine BAIGAN PAKORA septembre 20th, 2016Kirane...

ONION BHAJYA

ONION BHAJYA 9,50 € Beignets d’oignons ONION BHAJYA septembre 20th, 2016Kirane...